Homeเปิดประตูสู่กานาเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองในกานา

เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองในกานา

กานาเป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบประชาธิปไตย (beacon of democracy)ประเทศหนึ่งในแอฟริกา

- กานามีรัฐประหารครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2524

- นับตั้งแต่ปี 2535 กานาปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพรรค (multi-party domocracy) ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ค.ศ. 1992 ซึ่งได้รับคะแนนเสียงจากการลงประชามติในขณะนั้นถึงร้อยละ 92 และยังคงใช้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน

- กานาสามารถจัดการเลือกตั้งได้ทุก ๆ 4 ปีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยการเปลี่ยนผ่านอำนาจระหว่างพรรคการเมืองหลัก 2 พรรค (พรรค National Democratic Congress และพรรค New Patriotic Party) ที่ผ่านมา (3 ครั้ง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกล่าวคือ วัฒนธรรมการเมืองของกานาตั้งแต่มีการเลือกตั้งมาจนถึงปัจจุบันนั้น ผู้แพ้ในการเลือกตั้งจะประกาศยอมรับผลเสมอ ทั้งนี้ นาย Nana Akufo-Addo ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน แพ้ในการเลือกตั้งมาก่อน 2 ครั้ง (ปี 2551 และปี 2555) ก่อนที่จะชนะในครั้งที่ 3 (ปี 2559)

- เมื่อเดือนกันยายน 2560 ประธานาธิบดีNana Akufo-Addoได้รับรางวัลความสำเร็จแห่งชาติ(National Achievement Award)จากสถาบันอเมริกา-แอฟริกา (Africa-America Institute - AAI)ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นการรับมอบแทนประชาชนกานา เพื่อแสดงถึงการยอมรับกานาในฐานะประเทศเสรี เป็นประชาธิปไตย และมีเสถียรภาพ

- อย่างไรก็ดี หากมีการชุมนุมของกลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคการเมืองใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากอาจมีการปะทะกันบ้างทั้งระหว่างกลุ่มผู้เห็นต่าง และตำรวจกับผู้ชุมนุม และไม่ควรเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวตอนกลางคืน

- แม้ที่ผ่านมา กานาไม่ตกเป็นเป้าของกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่แอฟริกาตะวันตก/ ซาเฮล (Sahel) อาทิ กลุ่ม Boko Haramกลุ่ม AQIM (Al-Qaeda in the Islamic Maghreb)แต่ประเทศใกล้เคียง อาทิ โกตดิวัวร์ บูร์กินาฟาโซ มาลี ไนจีเรีย ไนเจอร์ต่างถูกโจมตีมาแล้วในช่วงปี 2557-2560 นอกจากนี้ กานายังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาติตะวันตก ดังนั้นความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีโดยกลุ่มก่อการร้ายจึงยังคงมีอยู่ทั้งนี้ เมื่อเดือน พ.ค. 2560 สำนักงานข้าหลวงใหญ่แคนาดาประจำกานาเคยออกประกาศเตือนประชาชนของตนให้ระวังความเป็นไปได้ในการก่อการร้ายในกานามาแล้ว และสำนักงานข้าหลวงใหญ่สหราชอาณาจักรก็เคยออกประกาศเตือนในลักษณะนี้เช่นกันเมื่อเดือน ต.ค. 2560

 

Ranking !

- กานาเป็นประเทศที่มีเสรีภาพสื่อมากเป็นอันดับ 2 ในแอฟริกาตามรายงาน Press Freedom Index 2017 ของ Reporters Without Borders (RWB)

- กานาเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านประชาธิปไตยเป็นอันดับ 5 ในแอฟริกา ตามดัชนี Democracy Index 2016 ของ The Economist

- กานาเป็นประเทศที่มีการทุจริตน้อยเป็นอันดับที่ 9 ในแอฟริกา ตามดัชนี Corruption Perception Index 2016 ของTransparency International

 

 

 

หน้าแรก

สถานเอกอัครราชทูต

ข่าว

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

บริการคนไทย

เปิดประตูสู่ไนจีเรีย

เปิดประตูสู่กานา

เชื่อมโยงเว็บไซด์

ติดต่อ

ติดต่อสถานทูต

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Working hrs:
8.30 AM -16.30 PM.

Visa working hrs:
Submit application

Mon-Fri 9.00-12.00
Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-15.00

Email:thaiabj@mfa.go.th
or ditpabuja@gmail.com
Consular Section Tel.
(+234)  706 308 0403
(234) 7067 4558 

Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

สายด่วนสำหรับคนไทย
โทร: 234 81 38980892

 วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต