Homeเปิดประตูสู่ไนจีเรียไนจีเรียบนเวทีโลกผลงานด้านการต่างประเทศของรัฐบาลไนจีเรียในรอบปี 2554

ผลงานด้านการต่างประเทศของรัฐบาลไนจีเรียในรอบปี 2554

นาย Olugbenga Ashiru รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงผลงานความสำเร็จด้านการต่างประเทศของไนจีเรีย

เนื่องในโอกาสที่นาย Goodluck Ebele Jonathan เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีครบรอบ 1 ปี และตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 มีสาระสำคัญ ดังนี้

 


นโยบายต่างประเทศของไนจีเรีย

  • ปรับเปลี่ยนนโยบายการต่างประเทศให้สอดคล้องกับ Transformation Agenda ของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายด้านการต่างประเทศและการทูตเศรษฐกิจ (Foreign Policy and Economic Diplomacy) เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ (foreign direct investments)
  •  นโยบายการทูตเพื่อประชาชน (Citizen Diplomacy) โดยมุ่งเน้นให้ชาวไนจีเรียเข้าใจและรู้สึกได้ว่า นโยบายและการทำงานด้านการต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิต รวมทั้งพิทักษ์ คุ้มครองผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของชาวไนจีเรีย
  • ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานภายในกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรีย ให้สอดรับกับการให้บริการชาวไนจีเรียทั้งในและต่างประเทศ และการเป็นผู้ประสานงานอย่างใกล้ชิดด้านนโยบายการต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรัฐสภาและสื่อมวลชน


การส่งเสริมประชาธิปไตย

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียกล่าวว่า นโยบายใหม่ด้านการต่างประเทศของไนจีเรียเป็นการสะท้อนถึงการจัดลำดับความสำคัญในเรื่องต่างๆ ภายประเทศ เช่น การส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตยทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคแอฟริกา โดยให้การสนับสนุนความพยายามและการรวมพลังด้านประชาธิปไตยในกานา ไลบีเรีย โกตดิวัวร์ เซียร์ราลีโอน กินีบิสเซา และอิควอติเรียลกินี
  • การประชุมของ ECOWAS กับคณะทหารที่ก่อการปฏิวัติในมาลีที่กรุงอาบูจาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 นำไปสู่กรอบความตกลงในการแก้ไขวิกฤติทางการเมืองในมาลี รัฐบาลไนจีเรียได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่า จะไม่ยอมรับการปกครองมาลีโดยคณะทหาร และจะยังคงยึดมั่นต่อการปกป้องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและอธิปไตยเหนือพรมแดนของมาลีตามรัฐธรรมนูญ  รวมทั้งไม่ยอมรับการแบ่งแยกมาลีออกเป็น 2 ประเทศ โดยกลุ่มก่อร้ายเข้ายึดพื้นที่ทางภาคเหนือของมาลี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของอนุภูมิภาค  แอฟริกา
  • ไนจีเรียได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ The Governing Council of the Community of Democracies ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โปแลนด์

--------------------------------------------------
ภาพจาก http://leadership.ng

หน้าแรก

สถานเอกอัครราชทูต

ข่าว

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

บริการคนไทย

เปิดประตูสู่ไนจีเรีย

เปิดประตูสู่กานา

เชื่อมโยงเว็บไซด์

ติดต่อ

ติดต่อสถานทูต

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Working hrs:
8.30 AM -16.30 PM.

Visa working hrs:
Submit application

Mon-Fri 9.00-12.00
Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-15.00

Email:thaiabj@mfa.go.th
or ditpabuja@gmail.com
Consular Section Tel.
(+234)  706 308 0403
(234) 7067 4558 

Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

สายด่วนสำหรับคนไทย
โทร: 234 81 38980892

 วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต

 

ไนจีเรียบนเวทีโลก