Home

เมื่อคุณประสบความสำเร็จในไนจีเรีย คุณก็สามารถประสบความสำเร็จที่ใดก็ได้ในแอฟริกา

1. ศักยภาพ ไนจีเรียเป็นตลาดสำหรับการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา ประชากรกว่า 1 ใน 5 ของภูมิภาค Sub-Saharan Africa อยู่ในไนจีเรีย แนวโน้มประชากรขยายขึ้นร้อยละ 2-3 ในทุกปี  คาดการณ์ว่า ภายในปี ค.ศ. 2045 ประชากรไนจีเรียจะมีมากกว่าประชากรในสหรัฐฯ และที่ผ่านมามีการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยตัวเลข GDP สูงขึ้นในทุกปี (ในขณะนี้ ไนจีเรียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกา)   นอกจากนี้ วัฒนธรรมไนจีเรียยังแพร่หลายและมีอิทธิพลต่อประชากรหลายประเทศในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะเพลงและภาพยนตร์

2. อุปสรรค ปัญหาใหม่ที่เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจลงทุนในไนจีเรีย คือ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส     อีโบลา และการก่อการร้ายโดยกลุ่ม Boko Haram ในขณะที่ปัญหาที่มีมาโดยตลอด คือ ระบบสาธารณูปโภคที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะสภาพถนนที่ไม่ดี มีอัตราการเกิดอุบัติบนท้องถนนที่สูง เหตุการณ์ไฟฟ้าดับบ่อย และท่าเรือที่ขาดการบริหารจัดการที่ดีและขนาดของท่าเรือที่ไม่ใช่ท่าเรือน้ำลึก ทำให้เรือขนสินค้าใหญ่ไม่สามารถเทียบท่าได้ ราคาที่ดินที่สูง  นอกจากนี้ การเข้าถึงผู้บริโภคทำได้โดยลำบากเนื่องจากวัฒนธรรมตลาดกลางแจ้งและการซื้อขายตามท้องถนน  ปัญหาผู้บริโภคที่กระจัดกระจาย และ supply chain ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

3. บทเรียนสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติ 1)ควรทำการศึกษาอย่างถี่ถ้วนในการเลือกหุ้นส่วนไนจีเรียที่จะร่วมประกอบธุรกิจ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้  และไม่แนะนำการซื้อกิจการธุรกิจท้องถิ่น (acquisition) เพราะอาจจะเกิดปัญหาการต้องใช้หนี้ตามมา  2)ไม่ควรสรุปว่า model ที่ประสบความสำเร็จในประเทศอื่นจะสามารถใช้กับไนจีเรียได้เพราะระบบและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างของไนจีเรีย 3)ไม่ควรบริหารกิจการจากระยะไกล (run business by remote control)  เพราะที่ผ่านมา ธุรกิจต่างชาติที่ประสบความสำเร็จในไนจีเรียล้วนเป็นธุรกิจที่จัดตั้งและบริหารกิจการได้ในระดับท้องถิ่นเท่านั้น อาทิ Nestle, Unilever และ PZ Cussons ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จเพราะการจ้างผู้บริหารชาวไนจีเรียซึ่งรู้จักระบบภายในประเทศและสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

4. แนวโน้มในอนาคต     

4.1 รัฐบาลไนจีเรียและภาคเอกชนไนจีเรียกำลังดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะ  ไฟฟ้าและท่าเรือ  โดยได้ถ่ายโอนการเป็นเจ้าของกิจการผลิตไฟฟ้า (electricity generator) ให้ภาคเอกชน และได้เริ่มก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนถ่ายสินค้า มีกำหนดเสร็จภายในปี คศ. 2018-2049 ซึ่งน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาคอขวด “bottlenecks”   ในการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือนครลากอสได้

4.2 การค้าทางอินเตอร์เน็ต (e-commerce) มีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วในไนจีเรีย โดยในปัจจุบันห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหลายแห่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ทำให้การค้าอินเตอร์เน็ตเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสนองความต้องการ (demand) ของผู้บริโภคไนจีเรียที่มีกำลังซื้อสูงขึ้น  ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศ 115 ล้านเครื่อง และคาดว่า หาก smart phone แพร่หลายมากขึ้น การค้าทางอินเตอร์เน็ตก็จะมีอัตราเติบโตสูงตามไปด้วย

4.3 ผู้เขียนบทความย้ำถึงความสำคัญของการสร้าง local identity ให้กับบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะการใช้ local agents ซึ่งเข้าใจภาษาต่าง ๆ ในไนจีเรีย วัฒนธรรม และเครือข่ายสังคม  นอกจากนี้ ยังสรุปว่า ไนจีเรียเป็นเสมือนห้องทดลองสำหรับบริษัทต่างชาติที่ต้องการประสบความสำเร็จในการลงทุน/ดำเนินธุรกิจในแอฟริกา เพราะหากประสบความสำเร็จในไนจีเรียก็จะสามารถประสบความสำเร็จในที่อื่น ๆ ในแอฟริกาได้เช่นกัน

สรุปจากบทความเรื่อง Africa’s Testing Ground นสพ. The Guardian (ไนจีเรีย)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
 

หน้าแรก

สถานเอกอัครราชทูต

ข่าว

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

บริการคนไทย

เปิดประตูสู่ไนจีเรีย

เปิดประตูสู่กานา

เชื่อมโยงเว็บไซด์

ติดต่อ

ติดต่อสถานทูต

Royal Thai Embassy
24 Tennesse Crescent,
Off Panama Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

Working hrs:
8.30 AM -16.30 PM.

Visa working hrs:
Submit application

Mon-Fri 9.00-12.00
Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-15.00

Email:thaiabj@mfa.go.th
or ditpabuja@gmail.com
Consular Section Tel.
(+234)  706 308 0403
(234) 7067 4558 

Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501

สายด่วนสำหรับคนไทย
โทร: 234 81 38980892

 วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต